Günümüz bankacılık piyasasında hacmi her gün daha da genişleyen elektronik ödeme sistemlerinin ve akabinde finansal teknoloji şirketlerinin faaliyetlerinin uluslararası mevzuatlarda düzenlenip desteklenmesi ile Türk Hukuku’nda da bu sistemlere ilişkin düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Yasal düzen içerisinde oluşan bu eksikliği gidermek amacıyla, 16 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) tarafından yayınlanan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (“Teklif”) birinci bölümünü oluşturan ilk 10 madde TBMM tarafından onaylanmış bulunuyor. Teklif, 1 Ocak 2020’de (“Yürürlük Tarihi”) yürürlüğe girecektir.

Teknolojinin gelişmesi ile günlük hayat ve ticari faaliyetlerde kullanılan ödeme sistemleri, alışılagelmiş fiziksel yöntemler ve banka transferlerinden ziyade, hız ve verimi artırmak adına, genellikle internet üzerinden elektronik ödeme yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Elektronik ödeme hizmetleri, dinamik bir yapıya sahip olduklarından bu hizmetlere yönelik hukuki düzenlemelerin de aynı şekilde güncel olmasının bir ihtiyaç olduğu tartışmasızdır. Bu nedenle Teklif ile ödeme sistemleri, hizmet sağlayıcıları, elektronik para kuruluşları gibi oyuncuları düzenleyen 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) içeriğinde değişikliklere gidilmesi yönünde ortaya çıkan ihtiyaç giderilmeye çalışılmıştır.

© 2023 ASF Hukuk&Danışmanlık Tüm Hakları saklıdır.
Bu site Mesut Arslan tarafından yapılmıştır.

logo-footer