İş Sözleşmesinin Fesih- Fesih Bildirimi Olmaksızın Sona Erme Nedenleri : Tarafların Anlaşması (karşılıklı anlaşma, ikale) Sözleşmenin Süresinin Dolması (belirli süreli iş sözleşmeleri, Taraflardan Birinin Ölümü İş Sözleşmesinin Geçersizliği FESİH BİLDİRİMİ: Fesih bildirimi iş sözleşmesini derhal ve/veya belirli bir sürenin geçmesiyle sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek yanlı irade açıklamasıdır. Başka bir anlatımla her türlü fesihte “BİLDİRİM” gerekli…

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu kapsamda veri sorumlusu tüzel kişinin kendisidir, tüzel kişiliğin içerisinde veri işleme faaliyetlerinden sorumlu olan gerçek kişiler veri sorumlusu sayılmazlar. Veri sorumlusunun tüzel kişi olması halinde, veri…

İşçi ve işverenin aralarında akdedilen iş sözleşmesini devam ettirip ettirmeme kararını belirli bir sürenin sonunda vermelerine olanak tanıyan deneme süreli iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 15. Maddesinde düzenlenmiş olup Kanun’un ilgili maddesi şu şekildedir:  ‘’MADDE 15. – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu…

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler bireylere ait bilgi ve verilerin toplanmasını ve işlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu gelişmeler kişilerin özel yaşamının ve verilerinin çeşitli düzenlemeler ile koruma altına alınması ihtiyacını doğurmuştur. Her ne kadar bu düzenlemeler 60’lı yıllardan itibaren başlasa da sürekli gelişen iletişim ve teknoloji araçları mevcut kuralların güncellenmesini…

Yabancı Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Alımı Yolu ile Türk Vatandaşlığını Kazanması 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (“TVK”) uyarınca; Türk Vatandaşlığı, yetkili makama başvuru yolu ile de kazanılabilir. Yetkili makama başvuru; şartlarını taşıyan her yabancının başvurabileceği bir yoldur. TVK ‘’Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller’’ başlıklı 12.maddesi uyarınca bazı yabancılar için özel ve kolaylaştırılmış bir süreç öngörmüştür. Bu…

Günümüz bankacılık piyasasında hacmi her gün daha da genişleyen elektronik ödeme sistemlerinin ve akabinde finansal teknoloji şirketlerinin faaliyetlerinin uluslararası mevzuatlarda düzenlenip desteklenmesi ile Türk Hukuku’nda da bu sistemlere ilişkin düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Yasal düzen içerisinde oluşan bu eksikliği gidermek amacıyla, 16 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) tarafından yayınlanan Ödeme ve Menkul Kıymet…

Yeni bir projeyi hayata geçirmek isteyen girişimciler, özellikle soyut şekilde hayal edip tasarladıkları projelerini somutlaştırma ve piyasaya sunma safhalarında ciddi bir finansman ihtiyacı duymaktadırlar. Girişimcilerin, bu hususta ilgili finansman tutarını elde etmek için başvurdukları finansman kaynaklarının başında bankalar gelse de çoğu zaman bu tür önceden deneyimlenmemiş projelerin bankalar nazarında riskli bulunduğu ve bu sebeple girişimcilere…

Son yıllarda sıkça duyduğumuz ve farkında olmasak da hayatımızın içinde yer alan bir kavram olarak mobbing; “ İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme.” şeklinde tanımlanabilir. Mobbing insan topluluklarının olduğu her yerde ortaya çıkabilecek bir olgudur, ancak yazıda sadece…

Singapur Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’) 7 Ağustos 2019 tarihinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 46 devlet tarafından imzalanmıştır. Amerika ve Çin gibi ekonomik ilişkilerimizin güçlü olduğu ülkelerin de imzacılar arasında yer alması büyük ses getirmiştir.   . Singapur Sözleşmesi’nin Uygulama Alanı Peki Singapur Sözleşmesi nedir, hangi alanlarda geçerlidir, hangi alanları kapsam dışında tutmuştur ve arabuluculuk faaliyetlerinde ne gibi bir değişim ve kolaylık sunmaktadır? Singapur Sözleşmesi,…

Marka Nedir? Günümüzde, küreselleşmenin doğurduğu bir gereklilik olarak markalaşma oldukça önemli bir süreç haline gelmiş olup bir marka değeri uzun emek ve çabalar sonucunda elde edilebilmektedir. Markalaşma, marka sahibi bakımından özellikle prestij ve ekonomik anlamda oldukça önem arz eden bir değerdir.  Kısaca, marka, belirli bir ürün veya hizmetin farklılaşmasını ve tüketiciler tarafından benzer ürün ve/veya…

© 2023 ASF Hukuk&Danışmanlık Tüm Hakları saklıdır.
Bu site Mesut Arslan tarafından yapılmıştır.

logo-footer

                

Yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası
sayfamızdan erişebilirsiniz.