Hukuki Danışmanlık

HAKKIMIZDA

“Temel yol gösterici ilkelerimiz evrensel ve ulusal ahlaki değerler, avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ve bilim ile ayrılmaz niteliğidir.”

— ASF HUKUK&DANIŞMANLIK

Istanbul Sisli Hukuk Burosu

ASF Hukuk&Danışmanlık Bürosu, Av. Tuğba Çırak tarafından 2008 yılında kurulmuştur. ASF Hukuk&Danışmanlık Bürosu, avukatlık mesleğinin etik değerlerine saygılı, kayıtsız şartsız her türlü platformda hukukun üstünlüğünü benimseyen, evrensel standartlarda uzmanlaşmış, öncü, dinamik ve yenilikçi bir hizmet sunma felsefesiyle hareket ederken; ulusal ve uluslararası hukuk alanında en güncel ve gelişmiş uygulamaları izleyerek, müvekkillerine ve danışmanlık görevini üstlendiği firmalara üst düzey kalite standartlarında hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Aile Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Tüketicinin Korunması Hukuku

Miras Hukuku

İş Hukuku

Eşya Hukuku

Borçlar Hukuku

Kira Hukuku

Rekabet Hukuku

İdare Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Ceza Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Sorumluluk Hukuku

Vergi Hukuku

Özel Hukuk Dava Takibi

Makalelerimiz

TBK m. 177/1 hükmüne göre, sözleşme yapılırken bir kimsenin vermiş olduğu bir miktar para, bağlanma parası (pey akçesi) olarak, yani sözleşmenin yapıldığına kanıt olarak verilmiş sayılır. Yani sözleşmenin yapıldığı sırada verilen paranın bağlanma parası (pey akçesi) olduğu karinedir. Paranın cayma parası olduğunu iddia eden taraf bunu ispat etmekle yükümlüdür. Bağlanma parası olarak verilen para, sözleşme…

6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) “Bağlanma Parası (Pey Akçesi)” ve “Cayma Parası” olarak iki farklı şekilde düzenlenmiştir. TBK 177. Maddesinde “ Sözleşme yapılırken bir kimsenin vermiş olduğu bir miktar para, cayma parası olarak değil sözleşmenin yapıldığına kanıt olarak verilmiş sayılır. Aksine sözleşme veya yerel âdet olmadıkça, bağlanma parası esas alacaktan düşülür.” hükmü ile bağlanma…

İş sağlığı ve güvenliği açısından işverenin yükümlülüğünü düzenleyen temel kurallar 4857 Sayılı İş Kanunun 77.maddesinde belirlenmiştir. 4857 Sayılı Kanunun 77inci maddesinde; açıkça işverenin iş sağlığı ve güvenliği sağlanmak için “gerekli her türlü önlemleri alması” gerektiği belirtilmiştir. Bu düzenleme karşısında işveren, salt mevzuatın belirlediği önlemleri değil bilim, teknik ve tecrübenin o anda ulaştığı seviyede alınabilecek önlemleri…

İş Sözleşmesinin Fesih- Fesih Bildirimi Olmaksızın Sona Erme Nedenleri : Tarafların Anlaşması (karşılıklı anlaşma, ikale) Sözleşmenin Süresinin Dolması (belirli süreli iş sözleşmeleri, Taraflardan Birinin Ölümü İş Sözleşmesinin Geçersizliği FESİH BİLDİRİMİ: Fesih bildirimi iş sözleşmesini derhal ve/veya belirli bir sürenin geçmesiyle sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek yanlı irade açıklamasıdır. Başka bir anlatımla her türlü fesihte “BİLDİRİM” gerekli…

Kariyer

Yapılan her başvuru bizim için çok değerlidir ve aday havuzumuzda tutulmaktadır.  Genel başvuru yaparak CV’nizi bize ulaştırabilirsiniz.

Başvur

© 2023 ASF Hukuk&Danışmanlık Tüm Hakları saklıdır.
Bu site Mesut Arslan tarafından yapılmıştır.

logo-footer

                

Yasal Uyarı
Hukuk Büromuzun AFS Hukuk Bürosu ile bir ilişiği bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı
Hukuk Büromuzun AFS Hukuk Bürosu ile bir ilişiği bulunmamaktadır.
Your Business has Great Brand Awareness! 👌
Your are maintaining your Brand like PRO! If you want to increase your revenue with our Advanced Brand Optimization Course, check it out below