Son yıllarda sıkça duyduğumuz ve farkında olmasak da hayatımızın içinde yer alan bir kavram olarak mobbing; “ İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme.” şeklinde tanımlanabilir. Mobbing insan topluluklarının olduğu her yerde ortaya çıkabilecek bir olgudur, ancak yazıda sadece…

Singapur Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’) 7 Ağustos 2019 tarihinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 46 devlet tarafından imzalanmıştır. Amerika ve Çin gibi ekonomik ilişkilerimizin güçlü olduğu ülkelerin de imzacılar arasında yer alması büyük ses getirmiştir.   . Singapur Sözleşmesi’nin Uygulama Alanı Peki Singapur Sözleşmesi nedir, hangi alanlarda geçerlidir, hangi alanları kapsam dışında tutmuştur ve arabuluculuk faaliyetlerinde ne gibi bir değişim ve kolaylık sunmaktadır? Singapur Sözleşmesi,…

Marka Nedir? Günümüzde, küreselleşmenin doğurduğu bir gereklilik olarak markalaşma oldukça önemli bir süreç haline gelmiş olup bir marka değeri uzun emek ve çabalar sonucunda elde edilebilmektedir. Markalaşma, marka sahibi bakımından özellikle prestij ve ekonomik anlamda oldukça önem arz eden bir değerdir.  Kısaca, marka, belirli bir ürün veya hizmetin farklılaşmasını ve tüketiciler tarafından benzer ürün ve/veya…

Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK“) ile hukukumuza kazandırılmış olan en önemli davalardan biri haklı nedenle fesih davasıdır. TTK 531. maddesi ile düzenlenen bu dava ile hâkim ortağın menfaat ihlallerine karşı çaresiz durumda kalan azınlık pay sahipleri için oldukça önemli bir olanak yaratılmıştır. Haklı nedenle fesih davası uygulamada şirketten ayrılmak isteyen pay sahipleri için de bir…

Kıdem Tazminatı Nedir? İş akdinin belirli koşullar uyarınca son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. İş hayatında kıdem tazminatı, işçinin işveren nezdinde çalışmış olduğu dönem boyunca sarf ettiği emeklerinin karşılığı olarak kabul edilmektedir. Kıdem Tazminatının Tavan…

SGK primlerinin düzenli ödenmemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unun, 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ve 4857 Sayılı İş Kanun’u uyarınca; işveren işçilerini sigortalı şekilde çalıştırmalı ve sigorta primlerini, çalışanlarının gerçek ücretleri üzerinden, belirli günlerde ve şartlarda; ilgili kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırmalıdır. Sigorta primlerinin düzenli ödenmemesi halinde çalışan ve…

İş Hukuku uygulamasında net bir biçimde çözüme kavuşturulmamış konulardan birisi de maktu ücret ödemesi yapılan işçinin; hastalık, izin ya da sair sebeplerle iş göremediği veya mazeretli olduğu hallerde ücretinin tam ücret olarak ödenip ödenmeyeceğine ilişkindir. Hizmet akdi ile çalışan sigortalıların, işyerinde çalışmadığı hallerde işveren tarafından kendisine ücret ödenmesi gerektiren istisnai durumlar içerisinde “üç günden az…

Konkordato, elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir kurumdur. Tanım olarak, mahkeme denetiminde borçlunun alacaklıları ile anlaşması ve alacaklarının belirli bir oranını ödemekle borçlarından kurtulması yoludur. 15.03.2018 tarihli resmi gazetede 30361 sayısı ile yayımlanan  “28.02.2018 kabul tarihli 7101 Sayılı  İCRA VE İFLÂS KANUNU VE BAZI…

© 2021 ASF Hukuk&Danışmanlık Tüm Hakları saklıdır.
Bu site Mesut Arslan tarafından yapılmıştır.

logo-footer

                

Yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası
sayfamızdan erişebilirsiniz.